Tech nieuws

Arbodienst: wat doet deze dienst? 

0

Als je ergens werkt of als je werknemers in dienst hebt dan wil je altijd onder de beste omstandigheden kunnen werken. Gelukkige werknemers zijn de basis van een goedlopend bedrijf. Toch kan er altijd iets gebeuren waardoor mensen tijdelijk niet kunnen werken. Dan komt de arbodienst om de hoek kijken. In deze blog vertellen we jou daar meer over. 

Als medewerker of als leidinggevende kom je aanraking met de arbodienst als er iemand ziek wordt. Vaak gaat het dan om langdurig ziekzijn. Vaak kom je dan bij de arbodienst of de bedrijfsarts. De bedrijfsarts is altijd onafhankelijk. Hij of zij gaat dan samen met de zieke werknemer bekijken wat de beperkingen zijn van dat moment en wat er nodig is om weer aan het werk te kunnen. Vaak wordt er dan ook gekeken naar welke mogelijkheden er nog wel zijn. Met andere woorden: wat zou de werknemer eventueel nog wel kunnen doen. 

Verschillende partijen betrokken

Iemand die ziek naar huis gaat, wil vaak zelf ook weer snel aan de bak kunnen. Maar ook de werkgever wil dat graag. Als iemand lang niet kan werken, komt ook het UWV om de hoek kijken. Het UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Uiteindelijk kan het zo zijn dat iemand tijdelijk een uitkering krijgt voor de periode dat hij of zij niet kan werken. 

Als iemand zich langdurig ziekmeldt is het van belang dat de werknemer zo snel mogelijk bij het UWV wordt aangemeld en bij de bedrijfsarts. Meerdere partijen werken dus samen om iemand zo snel mogelijk weer gezond op de werkvloer te krijgen. Er wordt dan een probleemanalyse gemaakt, een plan van aanpak en eventuele andere belangrijke aandachtspunten. Weer terugkomen op de werkvloer wordt een re-integratie genoemd. 

Re-integratie van een werknemer

De arbodienst, of de bedrijfsarts, heeft regelmatig contact met de werknemer. Dit is belangrijk want op deze manier blijft iedereen op de hoogte van de situatie van de werknemer. Iedereen wil graag dat werknemers weer met hernieuwde energie terug kan komen op de werkvloer. Hierbij is het vooral belangrijk dat er goed wordt samengewerkt in het belang van de werknemer én de werkgever. 

Verschillende hamers en waarvoor je ze kan gebruiken

Vorig article

De onmisbare digitale vaardigheden van 2022 op een rijtje

Volgend artikel

Is dit ook iets voor jou?

More in Tech nieuws